content-left-bg.png
content-right-bg.png

Somali - SeeSaw

WebPartZone1_1
PublishingPageContent

Tusaalaha qaabka iimeelka ee ardayda iyo qoysaska .

Ardayda iyo qoysaska , waxaan u isticmaali doona Seesaw waxbarasha guriga . Fadlan ku gal khadka xarfahan  sirta ah ,

Raac tallabooyinkan hoos ku xusan :

  1. tag www.seesaw.me adigoo isticmaalaayo kombuyuutraka ama so dajiso aabka
  2. ku dhufa meesha ardayga
  3. iskan ama qor xarfaha sirta ah ee waxbarashada guriga
  4. soo gali joornaalkaaga , ka jawaab shaqooyinka  iyo la soco wacyi galinta fasalkaaaga
  5. xasuuso! xarfaha sirta aha waa baasooorka oo kale ee hala wadaagin dadka ka kale.


WebPartZone1_2
WebPartZone2_1
WebPartZone2_2
WebPartZone2_3
WebPartZone3_1
WebPartZone3_2
WebPartZone3_3
WebPartZone3_4
WebPartZone4_1
WebPartZone5_1
WebPartZone5_2
WebPartZone6_1
WebPartZone6_2
WebPartZone7_1
WebPartZone7_2
WebPartZone8_1
WebPartZone8_2
WebPartZone9_1
Last reviewed 03 April 2020
Last updated 03 April 2020